Warsztat Terapii Zajęciowej w Radomiu
przy Polskim Związku Niewidomych
Okręg Mazowiecki
 

znajdź nas na facebook
mydełkowy zawrót głowyLITERKOWY ZAWRÓT GŁOWY
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Niewidomych

WTZ został utworzony przy Polskim Związku Niewidomych przez przewodniczącego radomskiego koła PZN Jana Sidła. Warsztat będący placówką pobytu dziennego stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.

uczestnicy Głównym celem WTZ jest podtrzymanie i rozwijanie u uczestników umiejętności możliwie niezależnego, samodzielnego funkcjonowania w rodzinie, społeczeństwie oraz zdobywania sprawności niezbędnych do prowadzenia aktywnego życia. Kierownikiem WTZ jest Justyna  Mortka.
Placówka jest finansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gminę Miasta Radomia oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki.

PFRON  Gmina Mista Radomia  PZN Okręg Mazowiecki

Zadaniem placówki jest rehabilitacja zawodowa, społeczna, fizyczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku oraz integracja środowisk, w których przebywają osoby niepełnosprawne. Nad całością procesu aktywacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych czuwa wysoko wyspecjalizowany zespół pracowników, całym sercem oddany swoim zadaniom i podopiecznym.

Rehabilitacja uczestników WTZ przebiega zgodnie z Indywidualnym Programem Rehabilitacji przygotowanym przez Radę Programową. Na codzienne zajęcia przychodzi 25 niepełnosprawnych uczestników